top of page

Một Chút Về Chúng Tôi

A Bit About Bảo Vệ Collective

Các Nhà Đồng Sáng Lập:

Co-Founders:

bvc3y vy.jpg

Y Vy Trương
(she/her)

Quan Hệ Cộng Đồng

Public and Community Engagement

bvc3mimi.jpg

Mimi Nguyễn
(she/her)

Quản Lý Dự Án và Điều Hành

Project and Operations Manager

bvc3kathy_edited.jpg

kathy thái
(they/them)

Thiết Kế và Truyền Thông​

Design and Communications

Thành Viên Nhóm

Team Members

img_7147_edited.jpg

Anna Huynh
(she/her)

SUI Reduction Strategy

received_1130345207393726_edited.jpg

Vân Đặng
(she/her)

Primary Translator

vinha_edited.jpg

Vi-Nha Le
(she/her)

Vancouver Plan Project

Không lâu sau lệnh phong tỏa dịch COVID-19 bắt đầu, Bảo Vệ Collective đã được thành lập bởi ba người bạn, với cùng mong muốn giúp cộng đồng người Việt tại Canada tiếp cận với nguồn viện trợ từ chính phủ. 
 

Một dự án tưởng chừng chỉ kéo dài trong một tháng, đã nhanh chóng biến thành dự án dài với quy mô lớn hơn, khiến cho ba nhà sáng lập chật vật trong việc thu xếp giữa những công việc khác nhau như cập nhật và thông dịch những thông tin mới, làm videos, xây dựng trang web, và thiết kế tư liệu chia sẻ được.

 

Trong vòng một năm qua, Bảo Vệ Collective đã cung cấp thông tin về chương trình trợ cấp thất nghiệp EI, CERB, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ (CEWS, CECRA, CEBA), sức khỏe và vệ sinh, vắc-xin, chống phân biệt chủng tộc, và trình độ công nghệ số. Chúng tôi đã hoạt động như một cá nhân thuộc liên minh c19help.ca, cùng với Hua Foundation, Sulong, Tulayan, và UBC ACAM, nhằm giải đáp những khúc mắc về COVID-19 cho nhiều cộng đồng, văn hoá khác nhau. BVC còn hợp tác với ngân hàng Vancity để tái phát hành thông tin của chúng tôi về CERB và CEBA sang tiếng Trung giản thể và tiếng Trung phồn thể, tiếng Tagalog, và tiếng Punjabi. Ngoài ra, khi Thành Phố Vancouver muốn tổ chức một cuộc nói chuyện công chúng cho người Việt Nam, BVC đã kết hợp với Đài Lạc Việt để những mối quan tâm của cộng đồng chúng ta được lắng nghe. BVC cũng đã và đang tiếp tục cộng tác với Thành Phố Vancouver để đảm bảo rằng cộng đồng người Việt chúng ta có tiếng nói trong việc phát triển Kế Hoạch Thành Phố Vancouver
 

Những người sáng lập của BVC đã nói chuyện với một số kênh truyền thông (Vancouver Sun, Ricochet, Montecristo) và tham dự các cuộc thảo luận (CBC Radio, SFUxCeri, UBC ACAM) để nói về rào cản ngôn ngữ, sự mất cân bằng về quyền lực, tổ chức cộng đồng, thúc đẩy sự bình đẳng trong các cộng đồng, vv...vv...

 

Chúng tôi mong muốn rằng Bảo Vệ Collective sẽ là nơi đưa mọi người xích lại gần nhau và cùng chung tay xây dựng cộng đồng của lớn mạnh.

Bảo Vệ Collective was formed just after COVID-19 lockdowns began, by three friends who wanted to help the Vietnamese community in Canada access financial aid.
 

What started as a one-month project quickly expanded as the team scrambled to translate the newest information, create videos, build web pages, and design shareable educational assets.  
 

Over the past year, Bảo Vệ Collective has created resources about EI, CERB, small business support (CEWS, CECRA, CEBA), health and hygiene, vaccines, anti-racism, and digital literacy. We have worked as part of the c19help.ca coalition with Hua Foundation, Sulong, Tulayan, and UBC ACAM to address COVID-19 concerns cross-culturally. BVC also partnered with Vancity Bank to re-release our CERB and CEBA information in Simplified Chinese, Traditional Chinese, Tagalog, and Punjabi. When the City of Vancouver wanted to do a Vietnamese town hall, BVC organized with Lac Viet Radio to let community concerns be heard. BVC also continued working with the City of Vancouver to ensure that Vietnamese voices are accounted for in the development of the Vancouver Plan.
 

Our founders have spoken to several news outlets (Vancouver Sun, Ricochet, Montecristo) and joined panel discussions (CBC Radio, SFUxCeri, UBC ACAM) to speak on language barriers, systemic power imbalances, grassroots organizing, fostering equitable communities, etc. 

We hope that Bảo Vệ Collective can be a place for people to come together and build resources that help sustain the health and well-being of our community.

Lời Cảm Ơn

Many Thanks to

Phu Loc Pham, translator
Minh Ngô, volunteer translation

Nga Phan, volunteer translation edit

Tak Phạm, volunteer translation edit

Zoe Phó, volunteer translation edit

Larry Dang, additional CERB information

bottom of page