HIỂU VỀ NHỮNG ĐỊNH KIẾN CỦA BẠN
Mỗi người trong chúng ta đều có những niềm tin, giá trị, ý kiến,
suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình. 

We all have our own beliefs, values, opinions, thoughts, and feelings.

Niềm tin của chúng ta thường được định hình bởi văn hóa, kinh nghiệm sống hoặc bị ảnh hưởng từ những người trong cộng đồng. Chúng ta nên ý thức được rằng các thành kiến hoặc quan điểm cá nhân sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta tương tác trong đời sống hàng ngày.
Our beliefs can be culturally informed, shaped by our experiences, and influenced from people within our communities. Everyone has a personal bias, whether we are aware of them or not, our biases influence the way we interact with different information and what we believe in.

Khi tìm hiểu thông tin, những thành kiến cá nhân đôi khi có thể tác động đến sự hiểu biết và nhận thức của chúng ta về những sự kiện chính trị và xã hội. Điều này được thể hiện khi chúng ta xem hoặc đọc những câu chuyện khiến chúng ta phản ứng một cách rất xúc động.
When we are trying to research for more information, our biases can affect our understanding of current events, politics, and society. Our biases can sometimes skew our understanding and perception of what is happening around us. This is also true when we see and read stories that make us respond in very emotional ways.
 

“Thiên kiến xác nhận” là gì? 
What is "confirmation bias?"

Hãy luôn ý thức những phản ứng của bản thân có thể ảnh hưởng đến sự hiểu biết của bạn về các sự kiện được đưa tin

It’s always important to check in with yourself when reading the news

Lưu ý rằng, mục tiêu của việc nghiên cứu là tìm ra thông tin chính xác nhất có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn cho sức khỏe và sự an toàn của bản thân. Khi bạn đang tìm kiếm thông tin, bạn nên tiếp cận nó theo hướng tổng thể. 

How does this news make you feel? Does it change your understanding of what is happening? Is your emotional response influencing the way you think of other communities or groups of people? It’s always important to check in with yourself and how you feel when doing research or reading the news because it can impact your understanding of current events. Remember, the goal of research is to find the most accurate information that can help you make better decisions for your health and safety. Remember that when you are looking for information, you should approach it holistically.
 

Các thông tin và dữ liệu có thể được ví như những mảnh ghép của một bức tranh toàn cảnh.
Information and data are pieces of a puzzle.

Sau khi thu thập đầy đủ các dữ liệu cần thiết, bạn nên quan sát một cách tổng quát về sự kiện. Tương tự trong quá trình nghiên cứu, sau khi tìm kiếm các thông tin chính xác nhất, bạn cần xác định chủ đề bao quát là gì? Bạn có cần nhiều thông tin hơn để đưa ra quyết định cá nhân không?


Once you’ve done your research, take a step back and see the picture that all the puzzle pieces have made! The same thing applies when you’re doing research. You’ve done all the steps you needed to take to look for the most accurate information. Now, with all the pieces you have, what are the overarching themes? What do you now know? Do you feel more informed to make personal decisions?

Cho tôi biết thêm về...
Tell me more about...

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.