CHĂM SÓC BẢN THÂN VÀ NGƯỜI KHÁC TRONG MÙA COVID-19

Hiện đã có vắc-xin cho COVID-19.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm. Vắc-xin cúm sẽ không bảo vệ được bạn khỏi vi-rút corona. Đối với những triệu chứng của COVID-19, những phương pháp điều trị tại nhà được khuyến cáo bao gồm việc uống nhiều nước, nghỉ ngơi, và sử dụng máy tạo ẩm hoặc tắm nước nóng để làm dịu cơn ho hoặc đau họng. Còn riêng những trường hợp nặng hơn, có thể cần phải được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện.

There are vaccines for COVID-19.

Click here to learn more. Flu vaccines will not protect against coronaviruses. Home treatments such as “drinking plenty of fluids, resting and using a humidifier or hot shower to ease a cough or sore throat” are recommended to manage COVID-19 symptoms. For serious cases of COVID-19, hospital care may be needed.
 

Việc xét nghiệm cho COVID-19 chỉ được thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ hoặc bằng cách gọi đường dây nóng HealthlinkBC qua số 8-1-1. Xét nghiệm được khuyến nghị cho những người thuộc nhóm rủi ro cao (ví dụ người có bệnh mãn tính, hoặc bị suy giảm miễn dịch), và những cá nhân đang chăm sóc những người thuộc nhóm rủi ro cao này. Xem danh sách đầy đủ những người có thể được xét nghiệm cho COVID-19 ở đây.

Testing for COVID-19 is available to those who are referred by their physician or by calling HealthLinkBC at 8-1-1. Testing is also only recommended for vulnerable groups (e.g. with chronic health conditions or immune suppression) and those who care for these vulnerable people. To see a full list of who can be tested, click here

Để xác định xem bạn có cần đi xét nghiệm cho COVID-19 hay không, trước tiên hãy sử dụng Công Cụ Tự Đánh Giá cho COVID-19 online của tỉnh bang BC tại đây.

To determine if you require testing for COVID-19, use the BC COVID-19 Self-Assessment Tool first.

Triệu chứng của COVID-19​
Symptoms of COVID-19
Tự cách ly là gì?​
What is self-isolation?
Nếu bạn có triệu chứng của COVID-19
If you have symptoms of COVID-19
Nếu bạn đang chung sống với người có triệu chứng của COVID-19
If you are living with someone who has COVID-19 symptoms
Nếu bạn có bệnh mãn tính
If you have a chronic health condition
Nếu bạn đang mang thai
If you are pregnant

Trên trang này, Bảo Vệ Collective đang làm việc với vai trò là một thành viên liên minh của C19RC —một dự án được thực hiện bởi những tổ chức cùng chung mục tiêu đem lại thông tin chính thống đến với cộng đồng của chúng ta nhằm chung tay đẩy lùi sự lây lan của dịch COVID-19.

On this page, Bảo Vệ Collective is working as a coalition member with C19RC, a project made by grassroots organizations who are working to bring credible information in our communities to prevent the spread of COVID-19.
 

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.