KỸ NĂNG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ

Cách thực hiện các thói quen hằng ngày trong thời kỳ COVID-19.

Tất cả các lời khuyên được trích từ những nguồn thông tin chính thống trực tuyến, dựa trên bằng chứng, bao gồm trang của Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh của bang British Columbia, và Cơ Quan Y Tế Công Cộng của Canada.

Cuộn xuống trang này để biết thêm thông tin.

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.