BẢO VỆ CHỐNG LẠI COVID-19

Sau đây là 4 bước để giữ bạn và cộng đồng của bạn an toàn khỏi dịch COVID-19

Ngăn chặn sự lây lan của vi trùng
Stop the spread of germs
Giữ khoảng cách với người xung quanh
Keep your distance from others
Rửa tay đúng cách
Wash your hands
Làm sạch và khử trùng những bề mặt hay chạm phải
Clean and disinfect frequently touched surfaces regularly
Xem nguồn thông tin chuẩn xác và trợ giúp y tế cho COVID-19
See where to get medical help and accurate COVID-19 information

Tải xuống, in ra, chia sẻ
Download, print, share

Trên trang này, Bảo Vệ Collective đang làm việc với vai trò là một thành viên liên minh của C19RC —một dự án được thực hiện bởi những tổ chức cùng chung mục tiêu đem lại thông tin chính thống đến với cộng đồng của chúng ta nhằm chung tay đẩy lùi sự lây lan của dịch COVID-19.

On this page, Bảo Vệ Collective is working as a coalition member with C19RC, a project made by grassroots organizations who are working to bring credible information in our communities to prevent the spread of COVID-19.
 

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.