bannervac7dark.png
CHÍCH NGỪA COVID-19

Trang này có thông tin về chủng ngừa COVID-19 ở Canada, và lịch chủng ngừa tại tỉnh BC.
Để biết thêm thông tin về COVID-19, vui lòng xem trang
này.

Cách đặt lịch để tiêm vắc-xin COVID-19
How to book for a vaccine
 

Để được chích ngừa Covid-19, bạn phải đặt cuộc hẹn trực tuyến hoặc qua điện thoại.
You must book an appointment online or by phone to receive a vaccine. 

Richmond, Vancouver, Lions Bay, Sunshine Coast, Powell River, Whistler, Squamish, Pemberton & Bowen Island:

Gọi theo số 1-877-587-5767
Call 1-877-587-5767

(mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối)
(open everyday from 7 am to 7pm)


_________________________

Abbotsford, Anmore, Burnaby, Belcarra, Chilliwack, Coquitlam, Delta, Fraser Valley Regional District, Harrison Hot Springs, Hope, Kent, Langley, Maple Ridge, Mission, New Westminster, Pitt Meadows, Port Coquitlam, Port Moody, Surrey & White Rock:

Gọi theo số 1-855-755-2455
Call 1-877-587-5767
(mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối)
(open everyday from 7 am to 7pm)
 

VPABC có tổ chức một dịch vụ hỗ trợ người Việt cao niên trong việc đặt lịch hẹn để nhận vắc-xin COVID-19. 
VPABC is offering services to help Vietnamese seniors who need help booking appointments for COVID-19 vaccines.

 

Gọi số/ Call 604-359-6946 

 

Vui lòng để lại tin nhắn trong hộp thư thoại hoặc nhắn tin nếu họ không thể trả lời cuộc gọi của bạn. VPABC sẽ gọi lại cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Please leave a message or text if they are unable to pick up your call. VPABC will return your call as soon as they can.

Trước khi gọi vào đường dây điện thoại để đặt hẹn, bạn hãy chuẩn bị sẵn những thứ sau:
Before calling the phone line have the following ready:

 

  • Bút và giấy / Pen & paper

  • Số sức khỏe cá nhân / Personal health number (on BC Health Card)

  • Họ và tên đầy đủ / Full name

  • Ngày, tháng, năm sinh / Date of birth

  • Mã bưu chính của nơi bạn đang cư trú / Postal code

  • Số điện thoại của bạn / Your phone number
     

Lưu ý - bạn chỉ có thể đặt lịch hẹn khi đến lượt tiêm cho nhóm tuổi của mình. Vui lòng xem Lịch Chủng Ngừa bên dưới.
Note - you can only book an appointment when your age group has been invited to receive a vaccine. Please find the Vaccine Schedule below.

Về các loại vắc-xin
Chính phủ Liên bang Canada đã phê duyệt các loại vắc-xin sau đây. Bạn sẽ không được lựa chọn loại vắc-xin để tiêm. Vui lòng xem từng Giai đoạn để xác định loại vắc-xin nào sẽ được phân phối.

About the vaccines
These vaccines have been authorized by the Federal Government of Canada. You may not be able to choose which vaccine to receive. Please view each Phase to determine which vaccine will be distributed. 
 

Tất cả vắc-xin COVID-19 đã được Canada phê duyệt sẽ được tiêm miễn phí. Vắc-xin sẽ được cung cấp cho mọi người trên 16 hoặc 18 tuổi (tuỳ loại vắc-xin) ở Canada, kể cả thường trú nhân, sinh viên quốc tế, người lao động nước ngoài.
All COVID-19 vaccines that have been approved in Canada are free. Vaccines are available to everyone of age in Canada including those who aren't citizens (Permanent Residents, International Students, Foreign Workers).

AstraZeneca
(COVISHIELD, GVISHIELD)
Tác dụng phụ của vaccines
Possible side effects of vaccines

Lịch Chủng Ngừa
Xin hãy nhớ rằng bạn phải tiêm mũi nhắc lại thứ 2 cho một số loại vắc-xin để có hiệu quả. Lịch trình sau đây chỉ dành cho cư dân BC.

Vaccine Schedule 
Please remember that you must receive a second dose later in the future for some vaccines in order for the vaccine to be effective. The following schedule is for BC residents only.

 

Nếu bạn đến từ Alberta, Quebec, Ontario, vui lòng truy cập trang web y tế tỉnh bang tương ứng của bạn để biết thêm về lịch tiêm chủng.
If you are from Alberta, Quebec, Ontario, please visit your respective provincial health website for your vaccination schedule.

 

Giai Đoạn 2 | Phase 2
Từ ngày 8 tháng 3 năm 2021, VCH mời quý vị cao niên từ 80 tuổi trở lên đặt lịch hẹn để nhận vắc-xin COVID-19 miễn phí. Thuốc chủng ngừa Pfizer hoặc Moderna sẽ có sẵn. Bạn sẽ không được chọn vắc-xin để tiêm.
From March 8, 2021, VCH is inviting seniors 80 years of age and older to schedule an appointment to receive a free COVID-19 vaccine. Either the Pfizer or Moderna vaccine will be available. You will not be able to choose which vaccine to receive.

Giai Đoạn 3 | Phase 3
Từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, VCH sẽ mời quý vị cao niên từ 60 tuổi trở lên đặt lịch hẹn để nhận vắc-xin COVID-19 miễn phí. Thuốc chủng ngừa Pfizer hoặc Moderna sẽ có sẵn. Bạn sẽ không được chọn vắc-xin để tiêm.
From April 1, 2021, VCH will invite seniors 60 years of age and older to schedule an appointment to receive a free COVID-19 vaccine. Either the Pfizer or Moderna vaccine will be available. You will not be able to choose which vaccine to receive.
 

CHÚ Ý: Mọi người từ 55-65 tuổi hiện có thể nhận vắc-xin (AstraZeneca) tại các hiệu thuốc tham gia chương trình. Nhấn vào đây để xem các nhà thuốc tham gia.
ATTENTION: People from ages 55-65 can now receive their vaccine (AstraZeneca) at participating pharmacies. Click here to view participating pharmacies.

5(2).png

Tổng Quan Lịch Trình | Overview Schedule

 

Giai Đoạn 4 | Phase 4
Ngày cụ thể cho lịch tiêm chủng vẫn chưa có. Điều này dựa trên Kế hoạch Tiêm chủng của BC.
Specific dates for vaccination schedules are not yet available. This is based on BC’s Immunization Plan.
 

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.