top of page
SỬ DỤNG GĂNG TAY

Việc sử dụng găng tay có thể mang lại một cảm giác an toàn sai lầm rằng bạn đang được bảo vệ khỏi COVID-19. Hãy thận trọng khi sử dụng bao tay, và chỉ dùng khi cảm thấy cần thiết để tránh lây lan vi-rút đến người xung quanh.

Đeo găng tay khi nào?
When to wear gloves

Trừ khi bạn là nhân viên y tế hoặc một cá nhân đang chăm sóc người mắc bệnh COVID-19, bạn không cần phải đeo găng tay.

Unless you are a healthcare professional or an individual cleaning up after someone with COVID-19, you do not need to wear gloves.

Khi nào cần đeo găng tay?

When should gloves be worn?

 • Khi bạn đang chăm sóc, dọn dẹp nơi ở của bệnh nhân có triệu chứng của COVID-19, bao gồm khi tiếp xúc với quần áo bẩn của họ, hoặc những vật dụng, bề mặt có khả năng tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh.
  To clean after individuals with or showing symptoms of COVID-19, including when handling laundry, and anything that may have come in contact with their saliva or body fluids. 
   

 • Khi bạn dọn dẹp hoặc khử trùng nhà bằng dung dịch khử trùng gia dụng (đặc biệt là thuốc tẩy).
  To protect your skin from using disinfectants, especially bleach, while cleaning.

Khi nào bạn không nên đeo găng tay?

When should gloves not be worn?

 • Trong tất cả các trường hợp không được nêu ở trên.
  In any situation not mentioned above.
   

Găng tay có thể gây hại nếu sử dụng không đúng mục đích
Gloves can cause harm if used without proper intentions

Xin ghi nhớ, găng tay chỉ bảo vệ được bạn khỏi vi-rút một cách trực tiếp. 
Remember, gloves do not protect you against COVID-19 directly.
 

 • Việc nhiễm vi-rút có thể xảy ra khi bạn sử dụng bàn tay nhiễm bẩn để chạm vào mặt. Găng tay mang lại một cảm giác an toàn sai lầm rằng bạn đang được bảo vệ khỏi COVID-19, khiến bạn “tự tin" đụng vào nhiều nơi, bề mặt có khả năng có thể bị nhiễm, và sau đó chạm tay đó vào mặt và truyền vi-rút cho chính bạn. 
  Virus infections can happen when you touch your face with contaminated hands. Gloves have given people a false sense of security, where people may touch more surfaces that may be contaminated, and then touch their face again, transmitting the virus to yourself. 

  • Con người chúng ta có thói quen đụng chạm vào mặt của bản thân trung bình khoảng 20 lần mỗi ngày. Rất tiếc thay, việc đeo găng tay không ngăn chúng ta khỏi cái thói quen đó. 
   We tend to touch our face 20 times a day out of habit. Unfortunately wearing gloves has not discouraged this habit. 
    

 • “Vi-rút Corona có thể bám vào găng tay cũng như khi chúng bám vào tay không.” Găng tay, đem lại cảm giác an toàn sai lầm, khiến bạn đụng vào nhiều bề mặt hơn, gây ra sự lây lan rộng hơn của vi-rút trên các bề mặt khác nhau.
  “Coronaviruses on various surfaces will stick to the glove just as well, if not better, than it would stick to your hand.” Gloves, with false sense of security, can prompt people to touch more contaminated surfaces, potentially encouraging virus transmission from one surface to another.

Găng tay không có thể thay thế được những biện pháp phòng ngừa COVID-19 khác như:
Gloves are not a substitute for proven measures to preventing COVID-19, such as: 
 

 1. Rửa tay kỹ lưỡng (với nước và xà phòng trong vòng ít nhất 20 giây), hoặc dung dịch khử trùng tay với nồng độ cồn tối thiểu 60%

  Thorough hand washing (with soap and water for 20 seconds) or hand sanitization (with hand sanitizer with a minimum of 60%)
   

 2. Cách ly giao tiếp xã hội

  Physical distancing
   

 3. Che miệng khi ho và hắt hơi

  Covering your mouth when coughing or sneezing

Trên trang này, Bảo Vệ Collective đang làm việc với vai trò là một thành viên liên minh của C19RC —một dự án được thực hiện bởi những tổ chức cùng chung mục tiêu đem lại thông tin chính thống đến với cộng đồng của chúng ta nhằm chung tay đẩy lùi sự lây lan của dịch COVID-19.

On this page, Bảo Vệ Collective is working as a coalition member with C19RC, a project made by grassroots organizations who are working to bring credible information in our communities to prevent the spread of COVID-19.
 

bottom of page