SỬ DỤNG GĂNG TAY

Việc sử dụng găng tay có thể mang lại một cảm giác an toàn sai lầm rằng bạn đang được bảo vệ khỏi COVID-19. Hãy thận trọng khi sử dụng bao tay, và chỉ dùng khi cảm thấy cần thiết để tránh lây lan vi-rút đến người xung quanh.

Đeo găng tay khi nào?
When to wear gloves
Găng tay có thể gây hại nếu sử dụng không đúng mục đích
Gloves can cause harm if used without proper intentions

Trên trang này, Bảo Vệ Collective đang làm việc với vai trò là một thành viên liên minh của C19RC —một dự án được thực hiện bởi những tổ chức cùng chung mục tiêu đem lại thông tin chính thống đến với cộng đồng của chúng ta nhằm chung tay đẩy lùi sự lây lan của dịch COVID-19.

On this page, Bảo Vệ Collective is working as a coalition member with C19RC, a project made by grassroots organizations who are working to bring credible information in our communities to prevent the spread of COVID-19.
 

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.