top of page
SỬ DỤNG KHẨU TRANG

“Chỉ sử dụng khẩu trang là không đủ để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19.” Ngoài ra, bạn phải thực hiện giãn cách xã hội và giữ gìn vệ sinh cá nhân bằng cách rửa tay đúng cách thường xuyên với nước và xà phòng, hoặc dung dịch rửa tay có cồn trong trường hợp không có sẵn nước.

Đeo khẩu trang khi nào?
When to wear masks

Những cá nhân đang khỏe mạnh không được khuyến khích đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Việc đeo khẩu trang là biện pháp bổ sung để bảo vệ những người xung quanh bạn, thậm chí cả khi bạn không thể hiện triệu chứng. Nó còn có ích trong trường hợp giãn cách xã hội không thực hiện được như khi đi cửa hàng thực phẩm, hoặc sử dụng phương tiện công cộng. 

Healthy individuals are encouraged to wear masks in public. It can be an additional measure taken to protect others around you even if you have no symptoms. It can also be useful for short periods of time, when physical distancing is not possible in public settings, such as when grocery shopping or using public transit. 

Đeo khẩu trang khi:

Wear a mask if:

 • Bạn có triệu chứng của COVID-19 (bao gồm: ho, hắt hơi, đau họng, khó thở)

  You have symptoms of COVID-19 (e.g. coughing, sneezing, sore throat, difficulty breathing)
   

 • Bạn đã bị nhiễm COVID-19 cho dù không có thể hiện triệu chứng gì

  Are infected but show no symptoms
   

 • Bạn mang trong người những căn bệnh mãn tính (ví dụ như tiểu đường, bệnh liên quan đến tim mạch và phổi)

  You have a chronic health condition (e.g. diabetes, heart disease, and lung disease)
   

 • Bạn đang chăm sóc người bị nhiễm COVID-19

  You are caring for someone who has COVID-19
   

 • Bạn cầntránh tiếp xúc với người khác, bao gồm việc đi mua thực phẩm, đi làm, đi học, đi đến những nơi công cộng, và/hoặc sử dụng phương tiện công cộng/taxi.

  You could come in contact with others. This includes going grocery shopping, work, school, public areas, and/or using public transport or taxis.

Không nên đeo khẩu trang cho những người:

Do not place masks on:

 • Trẻ em dưới 2 tuổi
  Children below 2 years old
   

 • Bị bệnh khó thở
  Anybody who has trouble breathing
   

 • Không thể tự tháo khẩu trang nếu không có sự trợ giúp của người khác
  Anybody who cannot remove masks without assistance

Sử dụng khẩu trang loại nào?​
Which masks to wear

Khẩu trang y tế:

Medical masks: 

Khẩu trang dành cho nhân viên y tế, và mặt nạ N95:
Surgical, medical procedure face masks, and respirators like N95 masks:
 

 • Phải được giữ để dành riêng cho nhân viên y tế và những người chăm sóc trực tiếp bệnh nhân nhiễm COVID-19.
  Must be kept for health care workers and others providing direct care to COVID-19 patients.
   

 • Dành cho những người đang bệnh hoặc mang trong người những căn bệnh mãn tính. Xin vui lòng đọc mục “Đeo Khẩu Trang Khi Nào” để biết thêm về biện pháp phòng ngừa.
  Are for those who are unwell and/or have chronic health conditions. Read “When to Wear Masks” for additional precautions.   

Avatar 96

Khẩu trang vải/Khẩu trang tự làm:

Non-Medical masks / face coverings:

 • Dành cho cá nhân khỏe mạnh và tùy chọn cho việc sử dụng ở nơi công cộng.
  For healthy communities, and is optional for public use. 
   

 • Dành cho những người đang chăm sóc trực tiếp bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại nhà trong trường hợp không có khẩu trang y tế. Tuy nhiên, việc sử dụng khẩu trang vải ở nơi công cộng vẫn chưa được chứng minh là có tác dụng bảo vệ người sử dụng.
  For when medical masks are not available, especially for those providing care to COVID-19 patients at home. However, wearing a non-medical mask or facial covering in the community has not been proven to protect the person wearing it.

maskinfographic1cf.jpg
Cách làm khẩu trang vải
How to make non-medical masks

Việc đeo khẩu trang vải không thể thay thế việc thực hiện giãn cách xã hội và rửa tay đúng cách. Khi đeo đúng cách, đeo khẩu trang vải là một biện pháp bổ sung mà một cá nhân có thể thực hiện nhằm bảo vệ những người xung quanh, kể cả khi họ không thể hiện triệu chứng gì, đặc biệt là ở những nơi công cộng khó duy trì cách ly giao tiếp xã hội như cửa hàng thực phẩm.

Đây là cách để làm khẩu trang vải

 

Wearing non-medical masks or face coverings is not a substitute for physical distancing and hand washing. When properly worn, wearing non-medical masks or face coverings can be additional measures that an individual can take to protect others around them even if they have no symptoms, especially when physical distancing can be difficult in public spaces like grocery shopping.  

​Here is a link to the different ways to make non-medical masks out of fabric. 

Cách đeo khẩu trang
How to wear masks

Tránh đụng chạm vào mặt của bạn, kể cả mặt ngoài của khẩu trang của bạn. COVID-19 có thể xâm nhập vào cơ thể qua mắt, mũi và miệng. Nếu như bạn đụng vào mặt, hãy rửa tay ngay lập tức với nước ấm và xà phòng trong vòng ít nhất 20 giây. Trong trường hợp không có nước và xà phòng, bạn có thể sử dụng dung dịch diệt khuẩn tay có nồng độ cồn ít nhất 60%.

Avoid touching your face, including the front part of your mask. COVID-19 enters the body through the eyes, nose, and mouth. If you do touch your face, immediately wash your hands with warm water and soap for at least 20 seconds. Use hand sanitizer with a minimum of 60% alcohol base if water and soap are not available.​

Hướng dẫn từng bước:

Step-by-step instructions: 

 1. Giữ khẩu trang vải hoặc tấm che mặt sạch sẽ và khô ráo.

  Ensure the face covering is clean and dry.
   

 2. Rửa tay với nước ấm và xà phòng trong vòng ít nhất 20 giây, hoặc với dung dịch diệt khuẩn khi không có nước và xà phòng trước khi chạm vào mặt.

  Wash your hands with warm water and soap for at least 20 seconds before touching the mask. If none is available, use hand sanitizer with a minimum 60% alcohol base.
   

 3. Không để tóc loà xoà trước mặt và đảm bảo khẩu trang vải hoặc khăn che mặt che đủ khu vực mũi và miệng.

  Ensure your hair is away from your face and place the face covering over your nose and mouth.
   

 4. Giữ chắc khẩu trang trên mặt bằng dây thun vòng qua tai hoặc cột dây phía sau đầu.

  Secure the elastic loops around your ears. If your mask has strings, tie them securely behind your head.
   

 5. Đảm bảo rằng khẩu trang che đủ khu vực mũi và miệng. Mặt nạ đúng cách nên vừa khít và ôm vào hai má của bạn. Điều chỉnh cho phù hợp.

  Ensure that your nose and mouth are fully covered. Your mask should fit snugly to your cheeks and leave no gaps between your face. Adjust if needed.
   

 6. Rửa tay với nước và xà phòng trong ít nhất 20 giây, hoặc sử dụng dung dịch khử trùng tay có nồng độ cồn trên 60%.

  Wash your hands with water and soap for at least 20 seconds, or use hand sanitizer with a minimum 60% alcohol base.
   

 7. Không đụng mặt ngoài của khẩu trang trong lúc đeo.

  Do not touch the front of the mask while you wear it. 

Khẩu trang vải hoặc khăn che nên/không nên:

Masks or face coverings should/should not:

Khẩu trang vải hoặc khăn che không nên:
Masks or face coverings should not:

 • sử dụng băng keo hoặc các vật liệu không phù hợp khác
  be secured with tape or other inappropriate materials

 • cản trở tầm nhìn hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động của người đeo
  impair vision or interfere with tasks

 • dùng chung với những người khác. Mỗi cá nhân nên có khẩu trang riêng. 
  be shared with others. Have your own designated mask.

 

Khẩu trang vải hoặc khăn che nên:
Masks or face coverings should: 

 • vừa khít nhưng vẫn phải thoải mái
  be comfortable and not require frequent adjustment

 • được thay đổi hoặc giặt nếu bị ẩm ướt hoặc vấy bẩn
  be changed as soon as possible if damp or dirty

 • vừa vặn và được cố định vào hai tai bằng dây thun hoặc phía sau đầu bằng cách cột dây
  f
  it securely to the head with ties or ear loops

Vứt bỏ/Tái sử dụng mặt nạ
Disposing/Reusing masks

Không tái sử dụng mặt nạ y tế. Vứt bỏ sau khi dùng.
Do not reuse medical-masks. Dispose after use.

Khi tháo mặt nạ/khẩu trang, bạn phải:

When taking off your mask, you must:

 1. Rửa tay với nước ấm và xà phòng trong ít nhất 20 giây. Trong trường hợp không có nước và xà phòng, hãy sử dụng dung dịch diệt khuẩn tay có nồng độ cồn tối thiểu 60%.

  Wash your hands with warm water and soap for at least 20 seconds. If none is available, use hand sanitizer with a minimum 60% alcohol base
   

 2. Tháo khẩu trang/mặt nạ bằng cách tháo dây buộc sau đầu hoặc dây thun vòng quanh tai. Tránh chạm vào mặt ngoài của khẩu trang. 
  Remove the face covering by un-tying it or removing the loops from your ears. Avoid touching the front of the mask.
   

 3. Đối với khẩu trang y tế xài rồi, vứt bỏ vào thùng rác hoặc bịch ni lông rác. Còn đối với khẩu trang vải, nên giặt với nước xà phòng ấm hoặc giặt cùng với quần áo sau mỗi lần sử dụng.
  For medical masks, dispose in a garbage bin or plastic bag. For reusable cloth masks, wash your mask with hot soapy water or with your laundry before wearing again.
   

 4. Rửa tay lại với nước ấm và xà phòng trong ít nhất 20 giây. Trong trường hợp không có nước và xà phòng, hãy sử dụng dung dịch diệt khuẩn tay có nồng độ cồn tối thiểu 60%.
  Wash your hands with water and soap for at least 20 seconds or use hand sanitizer with a minimum of 60% alcohol base.

LƯU Ý! 
IMPORTANT!
 

 • Nếu khẩu trang y tế của bạn bị ẩm ướt trong lúc sử dụng, hãy thay thế bằng một cái mới.
  If your medical mask becomes damp during use, replace it with a new one.
   

 • Nếu bạn không thể vứt bỏ khẩu trang một cách an toàn, bạn có thể tạm thời bỏ khẩu trang đã sử dụng vào túi ni-lông cột chặt hoặc niêm phong.
  If you are unable to safely dispose of your mask, you can temporarily place the mask in a plastic bag. Make sure you close or zip seal the bag while being stored.
   

 • Khẩu trang vải rất tiện lợi nhưng chưa được chứng minh là có thể thay thế những biện pháp phòng ngừa COVID-19 khác, như là việc thực hiện giãn cách xã hội, rửa tay đúng cách, và che miệng khi ho hoặc hắt hơi.
  Masks are helpful but are NOT a replacement for proven measures to prevent COVID-19, such as thorough hand washing, physical distancing, and covering your mouth when coughing or sneezing.
   

Trên trang này, Bảo Vệ Collective đang làm việc với vai trò là một thành viên liên minh của C19RC —một dự án được thực hiện bởi những tổ chức cùng chung mục tiêu đem lại thông tin chính thống đến với cộng đồng của chúng ta nhằm chung tay đẩy lùi sự lây lan của dịch COVID-19.

On this page, Bảo Vệ Collective is working as a coalition member with C19RC, a project made by grassroots organizations who are working to bring credible information in our communities to prevent the spread of COVID-19.
 

bottom of page