SỬ DỤNG KHẨU TRANG

“Chỉ sử dụng khẩu trang là không đủ để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19.” Ngoài ra, bạn phải thực hiện giãn cách xã hội và giữ gìn vệ sinh cá nhân bằng cách rửa tay đúng cách thường xuyên với nước và xà phòng, hoặc dung dịch rửa tay có cồn trong trường hợp không có sẵn nước.

Đeo khẩu trang khi nào?
When to wear masks
Sử dụng khẩu trang loại nào?​
Which masks to wear
Cách làm khẩu trang vải
How to make non-medical masks
Cách đeo khẩu trang
How to wear masks
Vứt bỏ/Tái sử dụng mặt nạ
Disposing/Reusing masks

Trên trang này, Bảo Vệ Collective đang làm việc với vai trò là một thành viên liên minh của C19RC —một dự án được thực hiện bởi những tổ chức cùng chung mục tiêu đem lại thông tin chính thống đến với cộng đồng của chúng ta nhằm chung tay đẩy lùi sự lây lan của dịch COVID-19.

On this page, Bảo Vệ Collective is working as a coalition member with C19RC, a project made by grassroots organizations who are working to bring credible information in our communities to prevent the spread of COVID-19.
 

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.